BB Axle

579.000 

BB100MM
Axle 152.5MM
A:27 C:25.5
with bolts set

CÙNG TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC LÁI THỬ CHIẾC XẾ CỔ MÀ BẠN YÊU THÍCH