Front Fork Sand

4.300.000 

Fork Leg 34.9
Vertical Pipe 28.6*274 H425MM
YS-7360

CÙNG TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC LÁI THỬ CHIẾC XẾ CỔ MÀ BẠN YÊU THÍCH