REAR BACK

1.300.000 

Giá đỡ pannier phía sau này được thiết kế đặc biệt cho Lo-Step VACAY Có gì trong hộp:1 x Giá đỡ Pannier VACAY

Pannier tùy chỉnh Pannier (CHỈ MÀU ĐEN) với tấm trên cùng bằng gỗ

CÙNG TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC LÁI THỬ CHIẾC XẾ CỔ MÀ BẠN YÊU THÍCH