SODA – Chắn bùn & Giá nhỏ

5.200.000 

Có cái gì trong hộp vậy: 1 x Chắn bùn trước, 1 x Chắn bùn sau, 1 x Giá đỡ nhỏ (đầu nối)
Giá đỡ SODA tùy chỉnh (CHỈ MÀU ĐEN) với chắn bùn

CÙNG TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC LÁI THỬ CHIẾC XẾ CỔ MÀ BẠN YÊU THÍCH