SODA – Chắn Bùn

2.900.000 

Có cái gì trong hộp vậy: 1 x Chắn bùn trước, 1 x Chắn bùn sau
Chắn bùn SODA tùy chỉnh (CHỈ MÀU ĐEN)

CÙNG TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC LÁI THỬ CHIẾC XẾ CỔ MÀ BẠN YÊU THÍCH