SODA – Giá đỡ lớn

2.900.000 

Có cái gì trong hộp vậy: 1 Giá đỡ lớn – Giá đỡ SODA tùy chỉnh (ĐEN) với mặt trên bằng gỗ
Lưu ý: Cần có Giá đỡ nhỏ để kết nối bộ phận này với xe đạp

CÙNG TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC LÁI THỬ CHIẾC XẾ CỔ MÀ BẠN YÊU THÍCH