Màn hình máy tính chuyến đi LCD 5 tốc độ

2.500.000 

Màn hình máy tính chuyến đi LCD 5 tốc độ này được thiết kế cho GREASER đặc biệt

Màn hình có thể chiếu sáng ngược, nó hiển thị cho bạn tất cả thông tin chuyến đi bạn cần bao gồm – chế độ hỗ trợ, bao gồm chuyến đi hiện tại và tổng số km đã đi.

Chuyển đổi giữa km và dặm có sẵn.

Có cái gì trong hộp vậy: 1 x Màn hình GoodTimes GREASER (CHỈ MÀU ĐEN) – sẵn sàng để thay thế

CÙNG TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC LÁI THỬ CHIẾC XẾ CỔ MÀ BẠN YÊU THÍCH