Đĩa phanh Greaser

713.000 

Hệ thống phanh Tektro 8A (180-8)

CÙNG TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC LÁI THỬ CHIẾC XẾ CỔ MÀ BẠN YÊU THÍCH