SODA – Fenders & Large/Small Racks – 3 ITEM DEAL!

7.100.000 

Giá đỡ pannier phía sau này được thiết kế dành riêng cho xe đạp Michael Blast – SODA
Có cái gì trong hộp: 1 chắn bùn trước, 1 chắn bùn sau, 1 giá đỡ bằng ván gỗ, 1 giá đỡ nhỏ (đầu nối)

CÙNG TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC LÁI THỬ CHIẾC XẾ CỔ MÀ BẠN YÊU THÍCH